Styrelsen

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens löpande verksamhet och skall tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen väljs årligen på föreningens årsmöte. Ledamöterna väljs på antingen ett eller två år.
Styrelsen arbetar utifrån föreningens stadgar.

Styrelsen 2023

 • Ordförande – Sara Noppa Odhelius
 • Vice ordförande – Nikola Liptakova Vallmostrand
 • Kassör – Birgit Ulvfot
 • Sekreterare – Aina Backman
 • Ledamot  – Robert Ventura
 • Ledamot – Katharina Hillman
 • Ledamot – Kenneth Norbelie
 • Suppleant – Emma Fägerlind
 • Suppleant – Ohan Lundblad
 • Suppleant – Lena F

Vill du vara med i föreningen och få tillgång till alla medlemsförmåner?

Valberedningen

Valberedningen väljs varje år av medlemmarna på årsmötet och består av tre medlemmar, varav en sammankallande. Deras uppgift är att kontinuerligt under året arbeta med att hitta personer som de kan nominera till styrelseposter vid nästa års årsmöte.

Nuvarande valberedning (2022):

• Kerstin Sihlberg (sammankallande)
• Maja Hellsten
• Bengt Edewald

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.
Är du intresserad av styrelse- eller funktionärsarbete, kontakta gärna någon i valberedningen.

Revisorer

Revisorerna väljs varje år av medlemmarna på årsmötet och är två till antalet och en suppleant.
Revisorerna tar fortlöpande del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Revisorer 2022

 • Hans Moberg
 • Bengt Lund-Jensen
 • Lotta Andreasson (suppleant)

Swedish Swing Society

Vi är en förening som brinner för allt som har att göra med swing- och bluesdans. Välkommen hem till oss. Här kan du dansa lindy hop, balboa, blues, stepp och autentisk jazz.

Följ oss på sociala medier