Engagera dig i SSS!

Swedish Swing Society är en förening där nästan allt jobb utförs av ideella funktionärer. Vi tycker att det vore superkul om du ville vara med och engagera dig. Här kan du läsa mer om vad för slags roller och grupperingar som finns i föreningen. Kontakta oss om du är intresserad av att gå med!

Volontär på danskväll

Det bästa stället att börja om du vill engagera dig i föreningen! På våra danskvällar behöver vi ofta volontärer som kan sitta i cafét eller inträdet en stund eller hjälpa till att öppna eller stänga kvällen. Fråga någon i entrén nästa gång du är ute och dansar så berättar vi mer. 

Socialdansutskottet

Socialdansutskottet är de som fixar socialdanskvällar och ibland även workshops och festivaler. Inom denna grupp finns det även undergrupper som t.ex. endast organiserar blues- eller balboakvällar. För en danskväll kan man fixa fika, öppna eller stänga, organisera DJ-schema eller arrangera livemusik, fixa ljudtekniken, redovisa ekonomin för kvällen, med mera.

Lärare

Om du är en dansinstruktör och vill hålla regelbundna lektioner inom någon av våra danser så är du välkommen att kontakta oss. Vi behöver också ofta instruktörer som kan hålla enskilda prova-på-lektioner innan socialdanskvällarna eller workshops. Hör av dig om du har någon kul idé!

Styrelsen

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens löpande verksamhet och skall tillvarata medlemmarnas intressen. Några av arbetsområdena är ekonomi, lokalfrågor, kursplanering och PR.

Valberedningen

Valberedningen väljs varje år av medlemmarna på årsmötet och består av tre medlemmar, varav en sammankallande. Deras uppgift är att kontinuerligt under året arbeta med att hitta personer som de kan nominera till styrelseposter vid nästa års årsmöte.

Revisorer

Revisorerna väljs varje år av medlemmarna på årsmötet och är två till antalet och en suppleant. Revisorerna tar fortlöpande del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Årsmötet

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls vanligen under februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna.
Medlem som har betalat medlemsavgifter för innevarande räkenskapsår och under kalenderåret fyller lägst 12 år samt hedersmedlemmar, har rösträtt på mötet.

Motioner
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Dessa mailas till info(a)swedishswing.se

Vill du vara med i föreningen och få tillgång till alla medlemsförmåner?

Swedish Swing Society

Vi är en förening som brinner för allt som har att göra med swing- och bluesdans. Välkommen hem till oss. Här kan du dansa lindy hop, balboa, blues, stepp och autentisk jazz.

Följ oss på sociala medier