Allt du behöver veta om våra kurser

Finns det något roligare än att gå på danskurs? På Swedish Swing Society finns kurser både för dig utan erfarenhet eller för dig som har dansat länge.

Vi anordnar även temakurser, exempelvis Boogie Woogie eller Lindy Hop par-akrobatik och emellanåt arrangerar vi helgläger och workshops, läs mer under läger.

I de högre nivåerna är det ofta krav på audition innan man kan gå en kurs. Du kan läsa mer om detta under förkunskaper.

 

 • Varje termin brukar SSS ha två kursomgångar.
 • Våra ordinarie kurser är 8 lektioner (vanligtvis 8 veckor i följd)
 • Varje lektion är 70 minuter om inte annat anges.
 • På våra kurser roterar man,  d.v.s. man byter partner så en förare dansar med alla följare på kursen och vice versa, även om du anmäler dig tillsammans med en danspartner.
 • Du kan självklart anmäla dig ensam till en pardanskurs eftersom vi har partnerrotation.
 • Vi har ett begränsat antal platser på våra kurser och vissa av dem fylls upp snabbt, så kom ihåg att anmäla dig i tid. 

Om du går en kurs hos oss kan du även stöddansa.

När det är snedfördelning mellan förare och följare kan de som under en kursomgång betalar för en kurs gå en eller flera kurser gratis på egen nivå eller lägre (ordinarie utbud i båda fallen). Detta för att fler ska få möjlighet att komma med på kurser. Oftast är det förare det är ont om. Ansök om att bli stöddansare genom att anmäla dig till en kurs och notera dig som stöddansare.

Betalning sker via bankgiro eller kort innan kursen börjar efter att du blivit antagen till kursen. 

 • BG 362-0572, Swedish Swing Society Stockholm AB.
 • Kom ihåg att ange det OCR-nummer du har fått i ditt antagningsmail om du betalar via bankgiro
 • Den som inte betalat avgiften i tid riskerar att mista sin plats samt efterdebiteras hela kursavgiften. 
 • Du kan inte betala på plats i kurslokalen
 • Vid återbetalning av kursavgift dras en administrativ avgift på 100-200 kr.

Avanmälan – när du inte kan/vill gå kursen.

 • Kursanmälan är bindande för samtliga kurser. Om du blir antagen till en kurs och inte vill gå den måste du avanmäla dig. Skicka ett mail till kurser(@) swedishswing.se senast 3 dagar innan kursen börjar, annars kommer du att krävas på hela kursavgiften.
  OBS! Du kan inte anmäla dig till kurser på denna adress.

Frågor om din kursanmälan, kurser och audition skickas till kurser(@)swedishswing.se. Du kan inte anmäla dig till kurser på denna adress, endast avanmäla dig från kurser.

Code of Conduct

För oss är det väldigt viktigt att vi har en trygg och inkluderande miljö på våra kurser och danskvällar. Om du är ny så vill vi att du läser igenom och går med på vad som står i vår code of conduct.

Priser

 

Ej medlem * Medlem
Ordinarie pris 1200 kr 1100 kr
Reducerat pris **
-Ungdom t om 23
-Senior 65+
-Studenter
-Arbetslösa
1000 kr 900 kr
Mängdrabatt** -200 kr
Medlemsavgift 290 kr

*Du kan bara gå nybörjarkurserna utan att vara medlem. Är du medlem och går en nybörjarkurs gäller det lägre priset.
**Se avsnittet nedan för mer information om denna rabatt

Förkunskaper

För att gå lindy hop Medel, Medelavancerad eller Avancerad samt balboa 2 och 3 hos SSS ställs vissa förkunskapskrav. Dessa kontrolleras av instruktör under kurs eller vid särskilda tillfällen (audition).
När du uppnått en viss nivå, ex Medel, finns du kvar på denna nivå tills du blivit godkänd för en högre nivå.
Har du aldrig blivit godkänd för någon nivå så är Nybörjarmedel den högsta nivå du kan gå.

När du går en kurs kan du bli godkänd för en ny nivå av instruktören/instruktörerna. Om du inte gått kurs på SSS tidigare så ges ett tillfälle (audition) att kvalificera sig för ny nivå.
Är du osäker på vilken nivå du tillhör, eller på hur du ska tolka den här texten, skicka ett mail till: kurser(@)swedishswing.se – OBS! På denna e-mail kan du ej anmäla eller avanmäla dig till SSS ordinarie kurser.

Kriterier
Nedanstående punkter är de som instruktörerna i huvudsak utgår från när de godkänner tll högre nivå.

För att bli godkänd för Lindy Hop Medel

På den här nivån förväntas du redan kunna en del variationer i både turer och steg. Du dansar socialt regelbundet och har kanske hunnit med något dansläger också.
Du ska kunna grunderna; åttor, sexor och Charleston-variationer, för följare twist, grundläggande musikkänsla, dansa upp till 40-tempo (160 BPM) utan problem. Lyssna på exempel via Spotify.

För att bli godkänd för Lindy Hop Medel Special

Gått Lindy Hop Medel kurs eller motsvarande.
På den här nivån förväntas du redan kunna en del variationer i både turer och steg. Du dansar socialt regelbundet och har kanske hunnit med något dansläger också.
Du ska kunna grunderna på; åttor, sexor och Charleston-variationer, för dam twist, grundläggande musikkänsla och muiskteori, dansa upp till 40-45-tempo (160-165 BPM) utan problem. Lyssna på exempel via Spotify.

För att bli godkänd för Lindy Hop Medelavancerad

Till den här nivån anmäler sig den rutinerade dansaren med god erfarenhet av lindy hop. Du socialdansar ofta,  går gärna temaklasser och externa läger.
Grunderna sitter som berget och du har förfinat din teknik, kan dansa musikaliskt och du jobbar med din dansstil, du ska kunna dansa upp till 45-tempo (180 BPM) utan problem. Lyssna på exempel via Spotify.

För att bli godkänd för Lindy Hop Avancerad

Målet är att avancerad kurs hos SSS ska ha en mycket hög standard. Du kan därför uppleva att vi ställer högre krav på den nivån än andra dansskolor eller dansläger där du har gått kurs. Det är meningen!
Du som vill gå den här kursen har antingen mycket höga ambitioner med din socialdans, vill tävla, showa eller kunna vara med i jam. Du ser allt från långsamt till riktigt högt tempo som roliga utmaningar, du vill träna mellan kurstillfällena för att utvecklas, du syns ofta på socialdansgolvet och har deltagit på flera internationella läger. Du är mycet intresserad av stil/stilar inom dansen, du behärskar avancerad musikanpassning och är väl införstådd i musikteori, du kan dansa upp till 50-55 tempo (200-220 BPM) utan problem. Lyssna på exempel via Spotify.

För att bli godkänd för Balboa 2

Behärska grundsteget samt variationer i pure bal.
Behärska grunderna i bal swing, d.v.s. throw out, out n ins, lollies, variationer samt övergångar däremellan.
Behärska viss musikalitet, mjukhet samt god hållning i dansen.

För att bli godkänd för Balboa 3

Behärska pure bal och bal swing på tekniskt hög nivå och kunna variera energi och dynamik.
Behärska viss musikanpassningsförmåga.
Kunna utföra turerna kontrollerat och dansant även i högre tempon.
Intresset för balboan bör vara på den nivå att man följer den internationella utvecklingen, då balboan i Sverige är begränsad.

Övrig info

Om medlemskap

För att gå en kurs på högre nivå, över nybörjare (nybörjare 1), krävs medlemskap i föreningen.

Om rabatterna

 

 • Mängdrabatten gäller endast medlemmar och aktiveras från och med den 2:a bokade kursen inom samma kursomgång och ger en rabatt på 200 kr. Bokar du två kurser till ordinarie pris kostar det alltså totalt 2000 kr.
 • Är du student behöver du maila kurser@swedishswing.se i samband med din ansökan för att få tillgång till det reducerade priset. Skicka med något som styrker att du studerar, t.ex. studentkort eller CSN-bevis.
 • Är du arbetslös eller låginkomsttagare behöver du maila kurser@swedishswing.se i samband med din ansökan för att få tillgång till det reducerade priset. Vi reserverar rätten att be om styrkande dokument.

Om språket

Våra instruktörer pratar oftast svenska och engelska, ofta blir lektionerna en mix av de två språken beroende på vilka som deltar. Ibland har vi instruktörer som endast pratar engelska men på parkurserna har de oftast en partner som talar svenska. 

Öppen träning

Under terminerna så erbjuder vi öppen träning på söndagar mellan 15 och 17. Det enda som krävs är att någon medlem tar på sig att ansvara för passet. 

Öppen träning innebär att lokalen är tillgänglig för egen träning. Den som ansvarar för passet ser till att det finns musik om du inte har egen med dig. Det finns möjlighet att dela upp sig mellan de två salarna om man t.ex. vill ha mer nybörjarvänliga tempon i ena rummet eller om man inte kommer överens om vilken musik som skall spelas. 

Om du vill öva pardans behöver du vanligtvis ta med dig en partner. Eller varför inte samla ihop ett helt gäng från din kurs och rotera sinsemellan? 

Träningen är öppen för föreningens medlemmar och de som för tillfället går en nybörjarkurs hos oss. Tillfället är gratis. 

Swedish Swing Society

Vi är en förening som brinner för allt som har att göra med swing- och bluesdans. Välkommen hem till oss. Här kan du dansa lindy hop, balboa, blues, stepp och autentisk jazz.

Följ oss på sociala medier