Vad är Stepp?

Stepp är grunden till mycket av den dans som finns nu, det var det första uttrycksmedlet i den Afro-Amerikanska kulturen som Jazz, Swing och Hiphop härstammar ifrån. Detta gäller även musikaliskt, mycket i jazzmusiken är sprunget ur steppens rytmer med betoningar av olika taktslag och synkoperingar. Med hjälp av metallförsedda tå- och hälpartier på steppskorna kan dansarna mana fram rytmiskt avancerade ljudmattor.

Stepp är både dans och musik helt enkelt och man får ha vilken stil man vill och låta som man vill så länge man inte tappar takten!

Dansens historia

Dansen innehåller en rik och mångfacetterad historia. Under dansformens begynnelse i 1800-talets USA sägs stepp delvis ha varit ett uttrycksmedel som slavar använt för att kunna kommunicera i hemlighet, där ljud och rytmer hade olika betydelser. Steppen har förändrats mycket sedan dess och den dimensionen finns inte längre kvar. Däremot bär steppen fortfarande på ett arv av att vara mer än bara en dansform, i USA har den status som en egen konstform. En del utövare ser sig snarare som musiker än dansare och Miles Davis nämner i sina memoarer steppare när han talar om vilka jazzmusiker som inspirerat honom mest.

Dorrance Dance in Concert | 2016 Vail International Dance Festival

Savion Glover: Tap Dance Improvisation, Live in The Greene Space

On with the Dance | Varsity Show | Warner Archive

Kolla in våra aktuella kurser!

Swedish Swing Society

Vi är en förening som brinner för allt som har att göra med swing- och bluesdans. Välkommen hem till oss. Här kan du dansa lindy hop, balboa, blues, stepp och autentisk jazz.

Följ oss på sociala medier